لیسه عالی خصوصی حمزه شینواری
!رهنمود راهی برای توسعه معارف

به مکتب ما خوش آمدید

لیسه عالی خصوصی حمزه شینواری


با ما به تماش شوید: +93 788 891 816

آدرس:

افغانستان
کابل
احمد شاه بابا مینه، چهاراهی داود خان، بلاک یازدهم

کشور:
شهر:
آدرس:

دیزاین و ساخت توسط شرکت خدمات انجینیری نرم افزار
Bright Script